top of page

HU-Congres ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’.

Op 12 november 2019 vond het  HU-Congres “Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ plaats. Onderwerp van het congres was de kwaliteit van de mediator in strafzaken. Wat moet die weten, wat moet die kunnen, hoe geeft die  vorm aan wat partijen wensen, waar een Officier van Justitie en een rechter iets aan hebben? Kortom: welke kwaliteitseisen stellen we aan de mediator in strafzaken? Daarnaar was onderzoek gedaan door de Hogeschool Utrecht, met o.a.  twee van onze VMSZ-leden Tanja van Mazeijk en Marion Uitslag als onderzoekers. Het was een buitengewoon interessant congres, goed bezocht – het onderwerp sprak veel collega’s en andere professionals aan, en terecht. Belangrijkste conclusies in het kort: de mediator moet een ervaren mediator zijn, kennis en inzicht in het strafproces hebben, gevoel voor de kwetsbaarheid van beide partijen, en een goede slotovereenkomst kunnen opstellen: van en voor partijen maar ook voor justitie en de rechter.

Ik had de eer in het stakeholders-panel aan te zitten. Ons onderwerp: welke juridische bagage moet een mediator in strafzaken hebben om in een mediation schade te kunnen afwikkelen. Het antwoord op die vraag is complex. Je moet als mediator in staat zijn partijen te behoeden voor  juridische uitglijders, en vooral ook weten wat je niet weet! In der beschränkung zeigt sich erst der meister 😊

Comments


bottom of page