top of page

RE-INTEGRATIE & ARBEIDSMEDIATION

ARBEIDSMEDIATION

Iedereen wil leuk, uitdagend werk met aardige, betrokken collega’s in een aangename werkomgeving. Helaas loopt het soms anders en ontstaan er problemen met leidinggevende(n) en/of collega’s. Het arbeidsconflict is geboren. Het kan gaan om meningsverschillen over werkinhoud, gemaakte afspraken, de uitvoering van het werk of de onderlinge communicatie tussen werknemer en een leidinggevende. Vaak grijpen de problemen diep in het persoonlijke leven van betrokkenen in. Mediation, bemiddeling op professioneel niveau, is de ideale oplossing voor dit soort problemen.

Deze is er op gericht voorwaarden te scheppen waarin de partijen in een vertrouwelijke sfeer, open over de problemen kunnen praten. Ze nemen gelijkwaardig deel aan het gesprek om zodoende oplossingen te vinden waarmee zij verder kunnen. Dat kan zowel het herstel van het vertrouwen zijn als een prettige beëindiging van de samenwerking. In het laatste geval spreekt men wel van exit-mediation. Als mediator begeleid ik dat proces en kan ik zo nodig een beëindigingsovereenkomst opstellen die de toets van het UWV kan doorstaan.

RE-INTEGRATIE

De verantwoordelijkheid voor terugkeer naar het werk na arbeidsongeschiktheid ligt bij werkgever en werknemer gezamenlijk. UWV kijkt over de schouder mee, en kan partijen “straffen” als de re-integratie-inspanning onvoldoende geweest is. Doet u als werkgever niet genoeg moeite dan kan de loondoorbetalingsplicht verlengd worden. Doet u als werknemer onvoldoende uw best dan kan de uitkering geweigerd worden. Dan zijn er nog aparte regels voor flexwerkers.

Door mijn kennis van het sociaal verzekeringsrecht ben ik thuis in deze lastige materie. Beide partijen hebben belang bij serieuze pogingen om het werk te hervatten, al dan niet op de eigen werkplek, of anders onder ogen te zien dat het niet zal lukken. In de vertrouwelijkheid van de mediation heeft u alle ruimte om de verschillende scenario’s te onderzoeken en gezamenlijk te kiezen voor het beste, dat beiden recht doet.

HERSTELMODEL

Behalve het normale mediationtraject zoals hierboven beschreven, bied ik voor re-integratiesituaties nog een ander traject aan. Ik heb een vorm van mediation ontwikkeld om snel en tegen een vast tarief gericht de inzet van een re-integratie-instrument te onderzoeken. Dat doe ik samen met twee collega’s, beiden zeer ervaren mediators. Voordeel is dat u snel weet waar u aan toe bent, of het zin heeft om een bepaalde actie in te zetten of juist niet, terwijl de kosten overzichtelijk blijven. Tegelijkertijd heeft u ook alle andere voordelen van mediation, geen verborgen agenda’s, geen “dossiervorming” , geen strategische uitwisseling maar een open gesprek over wat er nu ècht nodig en (on)mogelijk is.

Het tarief voor deze aparte vorm van mediation bedraagt € 1250 exclusief btw en exclusief kosten.

bottom of page