top of page

TARIEVEN

Mediation

Voor mediations  in de zakelijke of de werksfeer maak  ik graag een prijsafspraak met u,  af afhankelijk van de aard van de zaak en  de  verwachte tijdsinvestering. Dat kan op basis van een uurtarief of op andere wijze,  bijvoorbeeld een vaste prijs, of een prijs per sessie.

Voor mediations in de privésfeer werk ik op uurbasis. Dan spreek ik graag een tarief met u af, waarbij ik er rekening mee hou of uw inkomen en vermogen nèt boven de grens voor gefinancierde rechtshulp ligt. Uiteraard maak ik een inschatting van de verwachte tijdsbesteding.

Uitgangspunt is mijn basisuurtarief van € 200 exclusief btw  en kosten.

U krijgt in elk geval behalve mijn ervaring als mediator ook mijn ervaring en vooral mijn kennis als advocaat mee. Partijen kunnen zelf bepalen of en hoe ze de kosten onderling willen verdelen.

Overweegt u mijn inzet als mediator voor meerdere mediations gedurende een langere periode? Dan overleg ik graag met u welk tarief daarbij zowel voor u als voor mij passend is.

Gefinancierde mediation

Als u voor toevoeging in aanmerking komt, betaalt u een eigen bijdrage en worden de kosten van de mediation voor het overige door de overheid betaald. Kijkt u op www.rvr.org of u daarvoor in aanmerking komt.

Ook indien één partij wel en één partij niet voor toevoeging in aanmerking komt, kunt u bij mij terecht. U bepaalt dan zelf hoe u de kosten onderling verdeelt, ik reken de helft van mijn uurtarief voor de partij zonder toevoeging, en de eigen bijdrage voor de partij met toevoeging.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige verzekeringen vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag als de mediator MfN Register-mediator is, en dat ben ik. Kijkt u daarvoor in de polis van uw rechtsbijstandverzekering. Bedenk wel dat de vergoeding meestal een all-in bedrag is, en aan bijvoorbeeld een echtscheiding zijn nog andere kosten verbonden zoals griffierecht, kosten van uittreksels.

Reiskosten

De gesprekken vinden in principe plaats aan de Asterweg 19  in Amsterdam Noord, behalve als u dat anders wilt afspreken. Dat is geen bezwaar, ik reken dan 0,25 € per kilometer, en 50% van het afgesproken uurtarief voor de reistijd. De reistijd bereken ik aan de hand van de ANWB-routeplanner.

bottom of page