top of page

MEDIATION IN STRAFZAKEN

De politie, officieren van justitie, rechters  en advocaten kunnen geschikte zaken in aanmerking brengen voor mediation.  Ook slachtoffers en daders kunnen via één van bovengenoemde  verwijzers om mediation vragen. In principe zijn alle zaken daarvoor geschikt, de enige “eis” is dat beide kanten mediation  willen. Van advocaten wordt gevraagd van tevoren met het openbaar ministerie af te stemmen of die akkoord kan gaan met mediation. De mediationfunctionaris  zoekt een mediator aan. Die is onafhankelijk van justitie.  Bij de mediation  kan het om meer gaan dan (enkel) een gesprek tussen slachtoffer en dader.  Meestal worden er ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld hoe men zich in de toekomst naar elkaar toe wil gedragen, en over schadevergoeding. Alles geschiedt op basis van vrijwilligheid (van beide kanten).

De mediation is gericht op herstel in de persoonlijke sfeer, het gebeurde achter zich kunnen laten, en ook  op meer praktische zaken als betaling van de schade, voorkomen van herhaling. De door partijen goedgekeurde en  ondertekende uitkomst van de mediation wordt met goedvinden van beiden teruggekoppeld aan de officier van justitie of de rechtbank.  Die beslist vervolgens zelf wat de volgende stap in de strafzaak wordt, en houdt daarbij wel rekening met de uitkomst van de mediation, maar behoudt tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid.   Wat verder in de mediation ter tafel is gekomen, blijft vertrouwelijk en wordt niet teruggekoppeld.

Gezamenlijke gesprekken (onder begeleiding van de mediator) tussen verdachte en aangever vinden alleen plaats als beiden dat willen.

Ik heb de eerste Specialisatie Mediator in Strafzaken gevolgd (2007) en ben van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van mediation in strafzaken.  Daarnaast ben ik duo-voorzitter van de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ ) en werk ik mee aan het opstellen van modellen en het genereren van best practices. Vanuit mijn andere beroep als advocaat ben ik ingevoerd in de regels van een strafproces, zodat ik goed kan beoordelen of afspraken die partijen willen maken daar binnen passen en afdwingbaar zijn.

Neem  contact op, dan geef  ik u graag nadere informatie  over hoe een verwijzing naar mediation in strafzaken precies in zijn werk gaat. 

 

Hieronder vindt u alvast een animatiefilmpje van de Rechtspraak over mediation in strafzaken (MiS)

bottom of page