top of page

Debat arbitrage, mediation en herstelrecht

Hans Nijhout en ik waren vandaag als VMSZ bestuursleden aanwezig bij het Commissiedebat over Arbitrage, mediation en herstelrecht. Het was goed te horen op hoeveel steun mediationinstrafzaken mag rekenen in de Tweede Kamer. Meerdere commissieleden stelden vragen over de mogelijkheden tot uitbreiding van voorlichting over en toepassing van mediation in het strafrecht. Michiel van Nispen (SP), Ulysse Ellian(VVD), Raymond Kops (CDA), Joost Sneller (D66), Mirjam Bikker (CU), Songül Mutluer (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) waren vanuit de Tweede Kamer aanwezig, met Paul van Meenen als voorzitter. Ook de minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind gaf aan mede door zijn recente werkbezoek en gesprekken met mediators een warm hart voor mediation te hebben. Er is beslist een wil tot het door laten groeien van mediationinstrafzaken, een weg lijkt iets lastiger te organiseren, maar er werd toegezegd dat wij ins als VMSZ-mediators niet hoeven te laten weerhouden! Mocht het budget lopende het jaar op raken dan wordt aanvullende financiering gezocht. Ook de vergoeding van onze mediators kreeg aandacht. De minister gaf aan dat zijn ambtenaren binnenkort weer contact zullen zoeken voor een volgende bespreking met de VMSZ.

We waren er samen met onze MfN collega;s Judith Simon-Emaus, Coşkun Çörüz en Judith Stoop. Evenmin onvermeld mag blijven mediationfunctionaris Alfred Barnard. Het was bijzonder om met deze betrokken collega's het debat bij te wonen.Comments


bottom of page