top of page

Kinder- en Partneralimentatie niet zomaar inwisselbaar

Bij het maken van afspraken in een scheiding grijpen veel zaken in elkaar, vooral vanwege de financiële en fiscale gevolgen van de keuzes die gemaakt worden. Waar een minderjarig kind is ingeschreven is bijvoorbeeld van invloed op wie recht heeft de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De SVB kan de kinderbijslag over beide ouders verdeeld betalen, maar de Belastingdienst kan het kindgebonden budget maar aan 1 persoon betalen, daar moet je dus in het Ouderschapsplan iets over opnemen als je het anders wilt.

Partneralimentatie is aftrekbaar voor de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde betaalt er Inkomstenbelasting over, èn inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (zorgverzekeringswet-als de partneralimentatie vóór 01-01-2006 is ingegaan, is de bijdrage ZVW daarover pas vanaf 01-01-2018 verschuldigd) . Kinderalimentatie daarentegen is niet aftrekbaar. Ook bij de boedelscheiding zijn de (fiscale) gevolgen van keuzes die gemaakt worden van groot belang. Je houdt zo goed mogelijk rekening met al die gevolgen, om tot een uitgebalanceerd Ouderschapsplan en convenant te komen.

Het is bij het fine tunen van de onderlinge afspraken goed om te bedenken, dat partneralimentatie en kinderalimentatie niet zomaar onderling inwisselbaar zijn. Afspraken over partneralimentatie zullen meestal gewoon door de rechter in de beschikking worden overgenomen. Kinderalimentatie is echter van openbare orde. In artikel 1:400 lid 2 BW staat dat overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, nietig zijn. Men mag dus niet afzien van kinderalimentatie, terwijl de zinsnede volgens de wet verschuldigde levensonderhoud ziet op de wettelijke maatstaven. De rechter kàn daarom over kinderalimentatie in de echtscheidingsbeschikking iets anders beslissen dan in het Ouderschapsplan of convenant staat.

Het is daarom nuttig, om als er afspraken gemaakt worden die onderling samenhangen, dat goed aan te geven in het convenant en het ouderschapsplan en te beschrijven waarom men de afspraken op die manier maakt. Maar ook dàn geldt: ouders kunnen geen afstand doen van kinderalimentatie.

Comments


bottom of page