top of page

Strafdoel

In het pas verschenen onderzoek naar de strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief concluderen de onderzoekers dat hun bevindingen geen aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse  strafrechtelijke aanpak van jeugdigen van 12 tot 23 jaar die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Zij schrijven onder andere: “Duidelijk is geworden dat geen van de drie perspectieven die centraal stonden in dit onderzoek – (1) internationale en Europese kinder- en mensenrechten, (2) rechtsvergelijking tussen Europese landen, (3) effectiviteit van sancties – direct aanleiding geven om de Nederlandse aanpak aan te passen, maar tegelijkertijd de wetgever wel de ruimte geven om desgewenst aanpassingen door te voeren. Op de vraag of de maximale duur van de jeugddetentie in Nederland moet worden verhoogd, geven de bevindingen van dit onderzoek geen antwoord.” Wat beweegt minister Dekker er dan toe om  – demissionair en wel – in zijn  Kamerbrief van 3 februari 2021 een hogere strafmaat voor 16-23 -jarigen te overwegen? Niet de Rechtspraak, niet het Openbaar Ministerie en ook niet de Raad voor de Kinderbescherming. Daar heeft hij namelijk overleg mee gehad, en die zeggen allemaal: “In dat gesprek gaven deze organisaties aan dat de mogelijkheden die het jeugdstrafrecht biedt naar hun mening voldoen om een passende reactie te geven op een delict. Daarom wordt terughoudend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het volwassenenstrafrecht te adviseren, te vorderen en bij vonnis te bepalen. Daarnaast geven zij aan dat minderjarigen nog in ontwikkeling zijn en pedagogische beïnvloeding en betrokkenheid van ouders de insteek van de strafrechtelijke interventie zou moeten zijn.”

Hijzelf zegt er over: “Ik vind dat jeugddetentie, waarin vergelding wel tot uitdrukking komt, bij sommige ernstige misdrijven te beperkt ruimte biedt om uitdrukking te geven aan het leed dat is veroorzaakt.”  Welke straf is hoog genoeg als je dierbare om het leven gebracht is?  Maar An eye for an eye only ends up making the whole world blind. (Mahatma Ghandi).

Comments


bottom of page