top of page

Niet voor de bühne

Toevalligerwijs heb ik kort na elkaar twee bijeenkomsten van de vaste commissie voor JenV gevolgd: het overleg over de Initiatiefnota van Michiel van Nispen (SP) over de Huizen van het Recht op 20 juni 2022, en het debat over arbitrage, mediation en herstelrecht op 22 juni 2022. Los van de inhoud is mij bijgebleven wat een belangrijk werk hier gedaan wordt. Hier vond het echte parlementaire werk plaats: kundige, geïnformeerde Kamerleden, een door de deskundige ambtenaren bijgestane minister, waar vragen en antwoorden gesteld en gegeven worden, waarna beleid kan worden bijgesteld. Ik was getroffen door de inzet van deze Kamerleden, die zonder partijpolitiek “vuurwerk”, hun werk willen doen omdat ze verschil kunnen maken in het leven van mensen. Onderwerpen als de toegang tot het recht, herstelrecht i.p.v. meer straffen, dat zijn zaken die ons allen aangaan. Ik zag gewone, plezierige omgangvormen, een minister die (in deze dossiers) mee wilde bewegen, wel formeel (“voorzitter!) maar ook ruimte voor grapjes. Als geïnteresseerde burger volg ik alleen debatten en overleggen met onderwerpen die mijzelf boeien. Onze parlementariërs hebben echter meer dan één of twee dossiers te beheersen, waar ze zich over moeten informeren, daarbij voeling houdend met wat in de maatschappij leeft. Dat doen ze dag -in-dag-uit, niet voor de bühne maar om de inhoud. Ze doen het ook niet voor de complimenten, en toch verdienen ze die wel. Bij deze! Beste Kamerleden, dankjulliewel!コメント


bottom of page